نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش اندوه خورشید- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 19 مرداد 1401 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

جوانی ارمنی در ماه محرم به ایران آمده و بسیار تحت تاثیر محرم و واقعه عاشورا قرار میگیرد و مسلمان میشود...\r\n
تهیه كننده: عذرا وكیلی كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: صفا آقاجانی، فریدون محرابی نویسنده: نعیما كرمی\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو