نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش چه كسی از آخوندها می ترسد؟- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 اسفند 1399 ساعت: 22:00 | مدت: 30 دقیقه

آرشامِ شایگان كه در خارج از كشور متولّد شده و همراهِ خانواده‌ اش در انگلیس زندگی می‌ كرده برای پیدا كردن دایی یدی و فروش خانه پدری به ایران میاد. پدر آرشام كه در زمان انقلاب یك افسرِ ساده‌ ارتش بوده بعد از انقلاب با این توهّم كه اگر در ایران بمونه توسط آخوندها اعدام میشه از كشور خارج و آرشام رو با ترس از آخوندها بزرگ می‌كنه. حالا و بعد از سالها آرشام كه برای اوّلین بار به ایران برگشته حضورش در ایران همزمان میشه با اعتراضاتِ عدّه‌ای از مردم به وضعِ معیشتی و گرفتاریهای اقتصادی كه در این بین عدّه‌ای هم شروع به اغتشاش و آشوب می‌كنن. آرشام به درخواستِ دوستش كورش كه با شبكه‌های خبریِ خارج از كشور در همكاری به سر میبره از وضعیتِ به وجود اومده عكس و فیلم تهیه می‌كنه. عكسها رو برای كورش ارسال می‌كنه و از این طریق فیلمها در اخبار و فضای مجازی پخش میشه. و در بین همین شلوغی‌ها آرشام دستگیر میشه.
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: جواد پیشگر، فریدون محرابی نویسنده: مجید دیندار

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو