نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش استرداد- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 دی 1400 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه

شاه محمد كه مقنی ساده ای است توسط دمكرات ها گروگان گرفته شده و در ازای آزادیش مبلغی پول طلب می كنند. همسر شاه محمد، یعنی فاطمه اسدی با سختی فراوان و فروش تمام اموالشان پول را فراهم میكند و به تنهایی سر قرار با آنها میرود...
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: بیوك میرزایی، نوشین حسن زاده نویسنده: سیمین بنایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو