نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بحر بی كرانه- قسمت 5 آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

براساس داستانی از خمسه حكیم الیاس نظامی گنجوی\r\n \r\n
تهیه كننده: مهتاب امینی كارگردان: ژاله علو هنرمندان: نورالدین جوادیان، علی تاجمیر نویسنده: غلامرضا كاووسی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو