نسخه آرشیو پخش آرشیو

انتظار- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 شهریور 1402 ساعت: 11:30 | مدت: 30 دقیقه

مرتضی پسر بی بی یكسال است كه بدون خبر رفته و بی بی سخت مریض احوال است.همسایه بی بی یك نامه ساختگی از طرف مرتضی برای بی بی می فرستد و بی بی با دیدن نامه خوشحال و امیدوار می شود...\r\n
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، علی میلانی نویسنده: مریم روزبهانه\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو