نسخه آرشیو پخش آرشیو

به دنبال پدر- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 مهر 1402 ساعت: 02:00 | مدت: 30 دقیقه

در زمان دفاع مقدس خانواده ای منتظر آمدن رزمنده ای كه هادی پدر خانواده است هستند اما خبری از او نمی‌شود علی كه نوجوان است با ترفندی خودش را به جبهه می‌رساند تا پدرش را بیابد در این حین اتفاقاتی می افتد سپس هادی را یافته و با خود به آغوش خانواده باز می‌گرداند
نویسنده: راضیه مومیوند\r\nتهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد\r\nكارگردان: محمد پورحسن\r\nهنرمندان: حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، شمسی صادقی، امیر زنده دلان، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی و....

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو