نسخه آرشیو پخش آرشیو

لسان الغیب آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 مهر 1402 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

این ویژه برنامه كه در روز بزرگداشت حافظ به صورت زنده به روی آنتن می‌رود با برقراری ارتباط با كارشناسان و پخش آیتم ‌هایی مروری بر زندگی این چهره شاخص زبان فارسی خواهد شد. در بررسی آثار به نحوه اثرگذاری در حوزه شعر و ادبیات فارسی پرداخته خواهد شد. همچنین با استفاده ار آیتم ‌ها و برقراری ارتباط با مخاطبان فضای تعاملی در برنامه ایجاد خواهد شد.
تهیه كننده: ریحانه یزدان دوست\r\nنویسنده: فاطمه حاتمی\r\nگویندگان: فاطمه نیرومند، علیرضا تابان

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو