نسخه آرشیو پخش آرشیو

همین نزدیكی- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 25 مهر 1402 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

نیازعظیمی براثرتصادف ازناحیه پا معلول گردید اما توانست در مسابقات آسیایی معلولین شركت كنددرهمین زمان دوباره براثرضربه ای دیگر سلامتی خود را بازیافت و چون می خواست در مسابقات شركت كند این موضوع را پنهان كرد اما درآخر با صحبت های شوهرش تصمیم گرفت موضوع را به همه بگوید....

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو