نسخه آرشیو پخش آرشیو

جام جم آرشیو برنامه ای

جمعه 19 آبان 1402 ساعت: 23:00 | مدت: 50 دقیقه

شعر خوانی و بررسی ادب ، هنر و شعر ایرانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو