نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهبرد آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 آبان 1402 ساعت: 14:50 | مدت: 40 دقیقه

گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی
امیرعباس خاقانی(تهیه كننده) و استاد محمدعلی رنجبر(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو