نسخه آرشیو پخش آرشیو

روایت عشق آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 آذر 1402 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

مصاحبه با خانواده شهدا- مصاحبه با همسر شهید عزیز بیاتی آشنایی( ازدواج و شروع زندگی)
خانم اعظم ایرانی(تهیه كننده و خانم ملیحه توكلی(گوینده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو