نسخه آرشیو پخش آرشیو

حدیث آفتاب آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 آذر 1402 ساعت: 21:00 | مدت: 30 دقیقه

بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
خانم حمیده نجاتی(تنظیم كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو