نسخه آرشیو پخش آرشیو

به احترام ایران آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 آذر 1402 ساعت: 02:50 | مدت: 20 دقیقه

تبیین شعار سال 1402
امیرعباس خاقانی(تهیه كننده) ، سید محمدجعفر شریعتمدار(مجری كارشناس) و حجت الاسلام مادرشاهی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو