نسخه آرشیو پخش آرشیو

درس خواندن آسان است(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

برنامه ریزی برای كنكور
با حضور رضا یزدانی(مشاور و برنامه ریز)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو