نسخه آرشیو پخش آرشیو

زنان جامعه من آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت: 16:30 | مدت: 25 دقیقه

گفتگو با زنان موفق جامعه \n
گفتگو با خانم دكتر گلرخ آذرنی(دكترای شیمی، یكی از زنان فعال در عرصه ی 8 سال دفاع مقدس)\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو