نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و زندگی(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 آبان 1395 ساعت: 07:05 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

چطور بازده كارمونو بالا ببریم؟\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
با حضور آقای دكتر مسلم خانی(معاون وزیر كار)\n\n\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو