نسخه آرشیو پخش آرشیو

یك روز سه روایت آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت: 09:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

ویژه مراسم سیزده آبان\r\n
دكتر دامغانی(پژوهشگر), آقای توكلی بینا(عضو هیئت های مؤتلفه اسلامی), دكتر شیخ الاسلام(مشاور وزیر امور خارجه)\r\nشماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو