نسخه آرشیو پخش آرشیو

شكوه اقتدار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

پخش مستقیم مراسم رژه ارتش و پخش سخنرانی رئیس جمهور
امیر سرتیپ محسن طالبی صیاد(معاون فرمانده نیروی زمینی ارتش)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو