نسخه آرشیو پخش آرشیو

محله من و ما آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

چشم پوشی، گذشت و فرصت دادن
با حضور خانم دكتر مریم فرضی(روانشناس)\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو