نسخه آرشیو پخش آرشیو

یك سبد لبخند آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت: 19:45 | مدت: 15 دقیقه

برنامه طنز نمایشی این هفته با موضوع مد با بخش های كوبیسم رفتاری، چی بودیم، چی شدیم و... \r\nمی باشد. برای پیوستن به پویش خانواده های شاد ایرانی به شماره 30000900 پیامك دهید.
تلفنها: 22040086- 22050009 \r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو