نسخه آرشیو پخش آرشیو

نقطه سر خط آرشیو برنامه ای

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت: 17:00 | مدت: 45 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات با موضوع اهمیت انتخابات
با حضور دكتر هانی زاده(كارشناس سیاسی)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو