نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتگوی ویژه خبری آرشیو برنامه ای

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت: 22:45 | مدت: 45 دقیقه

گفتگو با آقای سید ابراهیم رئیسی ساداتی(كاندیدای ریاست جمهوری)
شماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو