نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتگوی ویژه خبری آرشیو برنامه ای

سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 ساعت: 22:45 | مدت: 45 دقیقه

جناب آقای سید مصطفی هاشمی طبا(كاندیدای ریاست جمهوری)
تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو