نسخه آرشیو پخش آرشیو

درس فلسفه آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی نیمه دوم كتاب نقد عقل محض كانت\r\n
دكتر غلامعلی حداد عادل(كارشناس ادبی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو