نسخه آرشیو پخش آرشیو

همین حوالی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت: 23:55 | مدت: 4 دقیقه 59 ثانیه

لزوم اتحاد در انتخابات و لزوم رقابت سالم در جامعه اسلامی
با حضور دكتر احمد شفازاده(استاد دانشگاه)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو