نسخه آرشیو پخش آرشیو

محرمانه مستقیم آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت: 20:30 | مدت: 30 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات 96- واردات و صادرات در صنایع دستی
با حضور مهدی اعلمی(نایب رئیس انجمن صادركنندگان صنایع دستی)\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو