نسخه آرشیو پخش آرشیو

همین حوالی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت: 23:55 | مدت: 4 دقیقه 59 ثانیه

كسانی كه با گفتنِ نمی دانم كار خود را راحت كرده اند- انتخاب صحیح
با حضور دكتر احمد شفازاده\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو