نسخه آرشیو پخش آرشیو

محرمانه مستقیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت: 20:30 | مدت: 30 دقیقه

مطالبه گری بر اساس امكانات موجود در كشور
با حضور دكتر سید محمد مجابی(رئیس كمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو