نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفتگوی ویژه خبری آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت: 22:45 | مدت: 45 دقیقه

گفتگو با كاندیدای ریاست جمهوری، جناب آقای سید مصطفی آقا میرسلیم
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو