نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهد و شكر آرشیو برنامه ای

جمعه 5 خرداد 1396 ساعت: 15:00 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

گلچینی از قطعات نمایشی در حوزه طنز و لطیفه گویی به همراه موسیقی
پیامك رادیو صبا: 300001055\r\nروابط عمومی: 22652862

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو