نسخه آرشیو پخش آرشیو

شناسا- جامعه آرشیو برنامه ای

شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 40 دقیقه

نقش زن در جامعه نوین اسلامی- شخصیت شناسی و سبك زندگی\r\n\r\n
آقای دكتر مهرداد فلاطونی(مدرس و پژوهشگر در حوزه خانواده)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو