نسخه آرشیو پخش آرشیو

از تو به یك اشاره آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 خرداد 1396 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

به نظر شما قدرت یك مسلمان در چیست؟\r\n\r\n
آقای فتحی پور(كارشناس مذهبی)، دعایی با محور موضوعی برنامه- از خدا چه خبر- همین حوالی: نمایشی درباره رفتارهای روزمره- از حرم تا حریم: گفتگویی مستند با خانواده شهدای مدافع حرم- سی روز در استان: گزارشی از رسوم ماه مبارك رمضان در استان ها- یك قدم نزدیكتر: آیتم جمع بندی صفات الهی كه هر روز یك صفت اضافه می شود. شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو