• 1 قطعه
 • 6 دقیقه
 • من زینبم از صحنه های جنگ اومدم

  مرثیه خوانی محمود كریمی در اربعین حسینی، 1396

  اطلاعات تکمیلی

  • مداح: محمود كریمی
  • نام هیئت: رأیت العباس
  • سال: 1396
  • مناسبت مذهبی: 20صفر، اربعین حسینی
  • نوع قطعه: زمینه
  • تنظیم كننده: مریم حسینی
  • دبیر سرویس: كمالی

  من زینبم از صحنه های جنگ اومدم از فتح شهر فتنه و نیرنگ اومدم سرافراز ولی دلتنگ اومدم عباس نبود سر راهمون نشستن عباس نبود دست ماها رو بستن عباس نبود فرق منو شكستن وای حسین حرف بود كه شنیدیم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده