• 1 قطعه
 • 35 دقیقه
 • عوامل دوری از ولی خدا

  سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی با موضوع عوامل دوری از ولی خدا

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: حجت الاسلام مسعود عالی
  • سال : 1393
  • كلیدواژه: امامت و ولایت,تعلقات دنیوی,نیت,ولایت,ولی خدا
  • تنظیم كننده: منصوره وهابی
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  تعلقات دنیوی گاه موجب می شود كه انسان در مقابل خدواند بایستد و اعتراض نماید. خلقت انسان ها به شكلی است كه گاه می توانند از فرشتگان نیز بالاتر روند و گاه از حیوانات نیز بدتر می شوند. برای پیشرفت در ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده