• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • تحصیل كدام علم واجب است؟

  سخنرانی آیت الله حق شناس با موضوع تحصیل كدام علم واجب است؟

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: آیت الله میرزا عبدالكریم حق شناس
  • كلیدواژه: 0562,آرشیو رادیو معارف,تحصیل علم,تهذیب نفس,سخرانیهای كوتاه آیت الله حق شناس,علم,علم الانفس
  • تنظیم كننده: امیر خالقی
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  این علمی كه باید طلب كرد، كه منظور خاندان عصمت است و مورد خطاب پروردگار است. علمی است كه ما را به پروردگار نزدیك كند. این مورد سئوال است كه چرا نرفتی واجباتت را یاد بگیری؟! باید پایه گذاری بكنی ترك ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده