• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • یك قدم تا پروردگار

  سخنرانی آیت الله میرزا عبدالكریم حق شناس با موضوع یك قدم تا پروردگار

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: آیت الله میرزا عبدالكریم حق شناس
  • كلیدواژه: 0563,آرشیو رادیو معارف,ترك امیال نفسانی,سخرانیهای كوتاه آیت الله حق شناس,صبر و بردباری,لقاء الله,هوای نفس
  • تنظیم كننده: امیر خالقی
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  اگر چو مغربی آیی ز كائنات آزاد به یك قدم بتوانی شد از سمك به سماك یك كسی رفت پیش یكی از اكابر عرض كرد من می خواهم یك سیر تكاملی بكنم. گفت: باید ترك امیال نفسانی و ترك دنیا بكنی. از این جا تا پروردگار ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده