• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • راه دست یافتن بر اسرار

  سخنرانی آیت الله میرزا عبدالكریم حق شناس با موضوع راه دست یافتن بر اسرار

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: آیت الله میرزا عبدالكریم حق شناس
  • كلیدواژه: 0565,آرشیو رادیو معارف,استقامت,اسرار الهی,بلا و امتحان الهی,سخرانیهای كوتاه آیت الله حق شناس,علم حقیقی
  • تنظیم كننده: امیر خالقی
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  اگر مردی برون آی و سفر كن هر آنچه پیشت آید زان گذر كن خلیل آسا برو حق را طلب كن شبی را روز و روزی را به شب كن دهد حق مر تور را هر آنچه خواهی نمایندت همه اشیاء كماهی در یكی از كتب عرفانیه دیدم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده