• 1 قطعه
 • 5 دقیقه
 • مسئولیت اعضای بدن

  سخنراین كوتاه از آیت الله مجتهدی تهرانی با موضوع "مسئولیت اعضای بدن"

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: آیت الله احمد مجتهدی تهرانی
  • كلیدواژه: استاد اخلاق,حساب و كتاب,حمل به صحت,شماتت مومنین,گناه چشم,گناه زبان,گناه قلب,گناه گوش,محاسبه اعمال
  • تنظیم كننده: فاطمه احمدی
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  تمام كسانی كه گرفتار می شوند دلیل بر بد بودن شان نیست. بعضی از انسان ها خوب هستند . بعضی ها یك سال حالت احتضارشان به طول می انجامد؛ ما نمی توانیم بگوییم چون بد بوده است اینطور شده است . ممكن است ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده