• 1 قطعه
 • 7 دقیقه
 • ای جماعت خاك غم بر سركنیم

  در رحلت امام خمینی (ره) با اجرای صادق آهنگران

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: صادق آهنگران
  • زبان اجرا: فارسی
  • كلیدواژه: رحلت امام خمینی (ره)

  ای جماعت خاك غم بر سركنیم هجرت خورشید را باور كنیم سوختم یاران سراپا سوختم در غم فرزند زهرا سوختم خواب بودم فكر امروزم نبود سنگ بودم گرمی و سوزم نبود كو عصای دست ما كو رهبرم كو چراغم نور ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده