• 1 قطعه
 • 52 دقیقه
 • معاد - بخش بیست و چهارم

  سخنرانی استاد سید محسن میرباقری با موضوع معاد - بخش بیست و چهارم

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: استاد سید محسن میرباقری
  • سال : 1394
  • كلیدواژه: اعراف,قیامت,محاسبه اعمال
  • تنظیم كننده: منصوره وهابی
  • نام سریالی: معاد
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  بعد از عبور مردم از مناطق تاریك و رسیدن به اعراف عده ای از مردم وارد بهشت شده و برخی در تاریكی می مانند در این میان برخی سرنوشتی نامعلوم دارند و به تعبیری سرگردان هستند. اینها همان مستضعفین یا رجال ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده