• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • بركت در عمر

  سخنرانی آیت الله حق شناس با موضوع "بركت در عمر"

  اطلاعات تکمیلی

  • خطیب: آیت الله حق شناس
  • كلیدواژه: بركت,صله رحم,مسجد
  • تنظیم كننده: محسن افتخاری
  • دبیر سرویس: علی شفیعی

  اگر كسی با خدا معامله كرد،‌ پروردگار به كسب و كارش خیر و بركت می‌دهد. یكی از سعادت‌های انسان این است كه طول عمر در راه طاعت و عبادت داشته باشد كه برای همین موضوع خلق شده‌ایم. «ما خلقت الجن و انس ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده