• 1 قطعه
 • 35 دقیقه
 • زندگی پس از زندگی - دست گیر

  قسمت دوازدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم لیلی جلیلیان(قسمت دوم)/ قسمت اول این تجربه در سری اول برنامه زندگی پس از زندگی پخش شده

  اطلاعات تکمیلی

  • کلید واژه: برزخ,تجربه نزدیك به مرگ,حق الناس,خدمت به مردم,روح,زندگی پس از زندگی,مرگ,معاد
  • تهیه کننده: حمید اشتری
  • نوع تولید(تولید،بازتولید،تامین): تامین
  • نام سریالی: فصل دوم زندگی پس از زندگی
  • شماره اپیزود: 12
  • اولویت: اولویت یک

  «زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی كه در تجربه ی نزدیك به مرگ، بصورت موقت از كالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درك كرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده