• 1 قطعه
 • 84 دقیقه
 • زندگی پس از زندگی - زمان بی زمانی، مكان بی مكانی

  قسمت بیست و چهارم از سری اول برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای محمد زمانی قلعه (قسمت دوم این تجربه در سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی پخش شده است)

  اطلاعات تکمیلی

  • کلید واژه: بازتاب اعمال,برزخ,تجربه نزدیك به مرگ,روح,زندگی پس از زندگی,مرگ,مرور زندگی,معاد
  • تهیه کننده: حمید اشتری
  • نوع تولید(تولید،بازتولید،تامین): تامین
  • نام سریالی: فصل اول زندگی پس از زندگی
  • شماره اپیزود: 24
  • اولویت: اولویت یک

  «زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی كه در تجربه ی نزدیك به مرگ، بصورت موقت از كالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درك كرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده