• 1 قطعه
 • 12 دقیقه
 • قلقلك باد

  پاییز آمده بود و همه خوشحال بودند.

  اطلاعات تکمیلی

  • تهیه كننده : زهرا سرمعلی پور
  • تهیه كننده اینترنتی: آسیه حیدری
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: الف-پیش دبستانی
  • نام سریالی: قاصدك
  • كلیدواژه: ابر,پاییز,قصه
  • قسمت: 359

  باد مهربان اما از همه خوشحال تر بود. چون تمام تابستان را انتظار كشیده بود. او می خواست پاییز بیاید تا بوزد و همه را قلقلك بدهد. خاله پاییز كه آمد، باد مهربان پاییز شروع به وزیدن كرد ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده