• 2 قطعه
 • 33 دقیقه
 • از بهشت تا زمین

  خداوند آدم - علیه السلام - را در بهشت آفرید و روح خود را در او دمید. آنگاه به فرشتگان فرمان داد تا او را سجده كنند.

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • ترجمه / اقتباس شنیداری: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • قالب كتاب گویا: روایی
  • سردبیر رادیویی: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • تهیه كننده كتاب گویا: آسیه حیدری شاهی سرایی
  • دبیر سرویس: محمد مهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • صدابردار: محمدحسین عزیزاللهی
  • ناشر كتاب مرجع: انتشارات علمی فرهنگی
  • راوی: اشكان صادقی
  • كلید واژه: آدم و حوا,آفرینش انسان,كتاب گویا
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): زندگی پیامبران و معصومین
  • منبع: ایرانصدا
  • نویسنده اثر مرجع: جعفر ابراهیمی ( شاهد),مهری ماهوتی
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): كتاب
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: خداوند به ابلیس گفت تا بر آدم سجده كند اما ابلیس كه از جنس آتش بود به آدم كه از جنس خاك بود حسادت كرد و فرمان خداوند را انجام نداد.

  خداوند به فرشتگان فرمود تا آدم را سجده كنند. آنها همگی بر آدم سجده كردند اما ابلیس سجده نكرد. زیرا او از جنس آتش بود و آدم از جنس خاك. ابلیس خود را از آدم برتر می دانست و فرمان خداوند برای سجده كردن ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده