• 2 قطعه
 • 13 دقیقه
 • داد و بیداد

  در زمان های قدیم جوانی به نام حسن بود كه با همسرش در روستایی زندگی می كرد. او فردی مهربان و سخاوتمند بود و به هركسی كه از او كمك می خواست، كمك می كرد. روزها گذشت تا اینكه ارثی كه پدرش برای گذاشته بود، تمام شد و فقط دو كیسه برنج باقی ماند...

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: با هنرمندی جمعی از بازیگران رادیو
  • كارگردان برنامه/نمایش رادیویی: مجید همزه
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • تهیه كننده كتاب گویا: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • صدابردار: اكبر نیك آیین
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: داد و بیداد,دست و دلبازی,سخاوتمند,ظالم,ظلم,مظلوم
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های مادربزرگ
  • منبع: صدای آشنا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: آی قصه قصه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: كتاب گویای «داد و بیداد» برای گروه سنی «ب» مناسب است.

  شنیدن این داستان به كودكان می آموزد كه در زندگی هیچ خوبی بی پاداش نمی ماند و هیچ بدی بی مجازات. پس چه بهتر است كه انسان همیشه در زندگی خوبی كند.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده