• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • دعای بارون

  می رم به آسمونا تا بكنم این دعا بارون بیاد ای خدا به باغ و دشت و صحرا

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: نورا ممتازی
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: باران,بارون
  • نام آلبوم: ...
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: الف-پیش دبستانی
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر

  ترانه با موضوع باران می رم به آسمونا تا بكنم این دعا بارون بیاد ای خدا به باغ و دشت و صحرا تا زمینا شاد بشن خرم و آباد بشن تا گندما گل كنن چشمه ها قل قل كنن درختا پربار بشن میوه ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده