• 2 قطعه
 • 9 دقیقه
 • یك روز خوب

  یوسف با صدای زنگ ساعت به سختی از خواب بیدار شد، چون شب، دیر خوابیده بود. تا از جایش بلند شد، دستش به ساعت خورد و شكست. یوسف عصبانی شد و با خودش گفت كه امروز حتما روز بدی برایش خواهد بود. وقتی می خواست حاضر شود و به مدرسه برود....

  اطلاعات تکمیلی

  • نوع متن: متن اصلی
  • قالب كتاب گویا: نمایشی
  • بازیگر: با هنرمندی جمعی از بازیگران رادیو
  • كارگردان برنامه/نمایش رادیویی: مجید همزه
  • تهیه كننده برنامه/نمایش رادیویی: شهلا نیساری
  • سردبیر رادیویی: علیرضا مجیدی
  • تهیه كننده كتاب گویا: راحله قاسمی جو
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر
  • رده سنی: كودك
  • صدابردار: اكبر نیك آیین
  • راوی: مریم نشیبا
  • كلید واژه: بد شانسی,خوش شانسی,یك روز خوب
  • نام سریالی(نام طرح مشترك): قصه های مادربزرگ
  • منبع: صدای آشنا
  • نام طرح نمایش رادیویی/برنامه: آی قصه قصه
  • نوع مرجع (نمایشنامه-نمایش رادیویی - برنامه-كتاب-فیلم): نمایش رادیویی
  • ملیت: فارسی
  • پیشنهاد ما: كتاب گویای «یك روز خوب» برای گروه سنی «ب» مناسب است.
  • موضوع اصلی منظومه محتوایی: 244-فرهنگی/تعلیم و تربیت/کتاب و کتاب خوانی

  كودكان با شنیدن این داستان می آموزند كه باید نتیجه كارهایشان را بپذیرند و نباید نتیجه آنها را به حساب خوش شانسی یا بد شانسی در زندگی شان بدانند. چرا كه همیشه با تلاش و كوشش به نتیجه خوب خواهند رسید.

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده