• 1 قطعه
 • 1 دقیقه
 • بارون می یاد دوباره

  بارون می یاد دوباره با خود شادی می یاره بارون می یاد چیك و چیك صداش می یاد تیك و تیك

  اطلاعات تکمیلی

  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: باران,بارون
  • نام آلبوم: ...
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر

  ترانه ی كودكانه در وصف باران بارون می یاد دوباره با خود شادی می یاره بارون می یاد چیك و چیك صداش می یاد تیك و تیك می خوره باز به شیشه هیچ وقت خسته نمی شه وقتی بارون می باره دنیا ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده