• 1 قطعه
 • 2 دقیقه
 • خنده

  خنده سر كن خنده با غم می ستیزد چون بخندی، غصه از دل می گریزد خنده ریزد در دل ما شادمانی شاد و شیرین گردد از او زندگانی

  اطلاعات تکمیلی

  • خواننده: گروه كر
  • نام مرجع: ...
  • كلیدواژه: خنده,خوشحالی,شادی
  • كارشناس موسیقی: نیكو یوسفی
  • وضعیت كلام: باكلام
  • رده سنی: ب-دبستان
  • دبیر سرویس: محمدمهدی شادبهر

  ترانه ی كودكانه در وصف شادی و خنده خنده سر كن خنده با غم می ستیزد چون بخندی، غصه از دل می گریزد خنده ریزد در دل ما شادمانی شاد و شیرین گردد از او زندگانی خنده گوید من بهاری بی خزانم ...

  اطلاعات بیشتر

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

  قرآن

  چهارشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  چهار شنبه 18 آذر
  |
  11:33:21
  زنده